Comptabilitat

 

La Secció de Comptabilitat neix amb la intenció d'apropar a l’Associat aquelles qüestions d'ordre comptable que tan estretament estan lligades a l'àmbit tributari. Els experts que la componen pretenen, de forma pràctica, mitjançant l'estudi, anàlisi i transmissió de la normativa aplicable, desenvolupar un àmbit d'intercanvi entre els assumptes comptables i els assumptes d'àmbit tributari.

 

Calendari de reunions 2018: 

Febrer 2   |   Maig 4   |   Setembre 28   |   Novembre 23

 

 

 

Integrants:

  • María Belén Álvarez Pérez (Coordinadora)

  • Miguel Ángel Alonso Paradela

  • María Ángeles Álvarez-Canal Rebaque

  • Leandro Carrillo Lucas

  • José Manuel Luque Torrecillas

  • Ricardo Palleiro Barbeito

 

Documents elaborats

Any 2018

Any 2017

Any 2016