Fiscalitat Internacional

 

Aquesta Secció, integrada per membres de l’AEDAF que reuneixen la condició d’experts en matèria de fiscalitat internacional en la pràctica professional o en l’àmbit universitari, té com a funcions les següents:

 • Actuarà com a observatori per detectar aquelles tendències i problemes concrets de la fiscalitat internacional, comunitària i comparada que resultin de major rellevància per a la pràctica professional dels seus associats.

 • Assistirà a la Junta Directiva en l'àmbit de la fiscalitat internacional, comunitària i comparada en la presa de decisions que expressen la posició de l'AEDAF i en l'elaboració de propostes normatives.

 • D'acord amb la Junta Directiva, ha d'elaborar documents adreçats a informar sobre propostes elaborades per l'OCDE, la Comissió Europea, la Direcció General de Tributs i altres organismes competents en l'àmbit de la fiscalitat internacional.

 • Ha d'elaborar documents executius destinats als associats posant en relleu aquestes tendències i problemes, així com la seva concreta rellevància pràctica.

 • Promourà jornades, seminaris, estudis i publicacions que permetin una anàlisi més profunda de les qüestions que presentin major interès per als associats.

 

 

 

Integrants de la Secció:

 • Stella Raventós Calvo
  (Coordinadora)

 • Alfredo García Prats

 • Amparo Grau Ruiz

 • Jorge Pérez Mascuñán

 • José Palacios Pérez

 • José Javier Prieto Ruiz

 • José Luis Gonzálo Peces

 • José Luis de Juan Peñalosa

 • Juan Francisco Rodríguez Rodríguez

 • Lourdes Pérez-Luque Maricalva

 • Rafael Fuster Tozer

 • Victor Viana Barral

 • José Blasi Navés

 

Reunions celebrades

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Any 2009

Documents elaborats

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Any 2009