Associeu-vos a l’AEDAF

 

SOL•LICITUD D’INFORMACIÓ

Sol•licitar informació

 

 

SOL•LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Descarregar sol•licitud d’ingrés

 

Si desitja formalitzar el seu ingrés en l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, imprimeixi la sol•licitud d'ingrés i remeti-la emplenada, juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport i del títol o títols acadèmics que posseeixi, mitjançant alguna de les següents vies:

 

 • per correu postal:
  C/ Claudio Coello, 106 - 6º dcha
  28006 Madrid

 • per fax:
  915 323 794

 

Pot descarregar així mateix els Estatuts de l’Associació, que haurà de conèixer i als que s'haurà de sotmetre segons el que especifica el 4t punt del Butlletí d'inscripció.

 

Descarregar Estatuts

 

 

REQUISITS D’INGRÉS

Per ingressar com a associat es requerirà:

A) Titulació Universitària amb formació en matèria tributària o un altre títol universitari amb curs de postgrau o acreditació d'especialització en matèria tributària.

L'article 6 dels Estatuts de l'AEDAF estableix que per ingressar com Associat Exercent es requerirà haver obtingut algun dels títols universitaris oficials següents:

 1. Llicenciat en Dret.

 2. Llicenciat en Ciències Econòmiques, Comercials o Empresarials.

 3. Llicenciat en Economia.

 4. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.

 5. Professor o Intendent Mercantil.

 6. Diplomat en Ciències Empresarials.

 7. Qualsevol altre Títol Universitari Oficial (en els termes del que disposa la Directiva Comunitària 2005/36/CE, de 7 de setembre i el Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre), o qualsevol altre títol universitari nacional o estranger reconegut per l'Associació, sempre que el sol•licitant acrediti la seva especialització en Dret Tributari mitjançant el Pla d'Estudis cursat, els Cursos de Postgrau impartits per l'Associació o les institucions amb les que l'Associació tingui subscrit un Acord de Col•laboració, publicacions, articles o dedicació a la docència en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

B) Ocupar-se de forma habitual i principal de l'assessorament tributari ja sigui per compte propi o aliè.

 

Documents necessaris

 1. Imprès de Sol•licitud.

 2. Fotocòpia del Títol o Títols acadèmics.

 3. Fotocòpia del DNI o passaport.

 4. NO és necessària la Col•legiació.

 

Modalitats d´associats

A) ASSOCIATS EXERCENTS

Tipus

% Quota gral.

Quota anual

Règim general: primer associat

925,00 €

Règim general: segon associat

80%

740,00 €

Despatx col•lectiu: primer associat

100%

925,00 €

Despatx col•lectiu: segon associat

80%

740,00 €

Despatx col•lectiu: tercer associat

60%

555,00 €

Despatx col•lectiu: quart associat

40%

370,00 €

Despatx col•lectiu: a partir del cinquè associat

25%

231,25 €

Pràctiques (màxim 3 anys)

50%

462,50 €

Professionals per compte aliè

925,00 €

No residents

925,00 €

 

B) ASSOCIATS NO EXERCENTS

Tipus

% Quota gral.

Quota anual

Altres professionals especialitzats

25%

231,25 €

Magistrats

25%

231,25 €

Docents

25%

231,25 €

Estudiants

10%

92,50 €

Jubilats

10%

92,50 €