Especials

En aquest apartat de especials, pretenem destacar aquelles matèries que considerem que són de màxima actualitat i que tenen importants implicacions en el dia a dia de l'assessor fiscal. En cada un dels especials es fa un recull de legislació, consultes, jurisprudència, cursos i qualsevol altre tipus de documentació que aporti informació als associats, i els faciliti la tasca de recerca dels mateixos.

Per veure el contingut d'aquest apartat el ususari ha d'estar registrat