Publicacions

Publicacions de l’AEDAF:

Revista Interactiva Actualitat
Revista setmanal en la qual es destaquen les Sentències, Resolucions i Consultes més recents.

Revista Tècnica Tributària
Revista de publicació trimestral que conté articles doctrinals, ressenya jurisprudencial, doctrina administrativa i un apartat dedicat a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea.

Newsletter
Publicació bimestral, personalitzable, dirigida als clients dels associats que es dediquen a la pràctica professional.

Butlletí de Legislació
Butlletí mensual que conté la ressenya legislativa del període en qüestió, a nivell europeu, estatal i Autonòmic.

Papers AEDAF
Documents amb l'opinió institucional sobre qüestions d'actualitat i propostes de modificació normativa.

Monografies AEDAF
Estudi en profunditat de determinats temes d'interès tributari.

Guies Fiscals
Guies pràctiques per a l'elaboració dels principals impostos, en les quals s'inclouen tant normativa estatal com les especialitats aplicables en les diferents comunitats autònomes de règim comú i en els territoris forals.

Llibres
Secció que conté una relació de l'activitat editorial de l'AEDAF.