Borsa de treball

L’ AEDAF posa aquest servei a disposició dels associats interessats a contractar personal i dels alumnes que estiguin cursant o hagin finalitzat els seus estudis en els màsters o cursos de postgrau, amb els quals AEDAF té signat un acord de col·laboració, i que estiguin donats de alta en AEDAF com "associats no exercents estudiants" (durant el curs) o "associats exercents pràctiques" (després del curs).

AEDAF gestionarà la borsa d'ocupació amb l'única finalitat de facilitar el contacte entre els seus associats, sense intervenir, en cap cas, en les relacions laborals o mercantils que es puguin derivar del referit contacte.

Per a aquest apartat, ha de registrar-se.