Catalunya

Informació de la Demarcación

Seu D.T. Catalunya
C / Provenza, 281, bajos. 08037 Barcelona
Telf. 933 176 878
http://www.aedaf.cat
e-mail: dcatalunya@aedaf.es

 

El nostre equip:

DELEGACIÓ DE CATALUNYA

Responsable: Josep Alemany Farré

delegat@aedaf.es

 

TRESORERA

Responsable: Puri Martín Rey

tributs@aedaf.es 

 

SECRETARIA

Responsable: Consol Carratalà i Serra 

consol@aedaf.es

 

Delegats Territorials

BARCELONA   

Responsable: Rosa María Arasa Martí 

barcelona@aedaf.es

LLEIDA

Responsable: Anna Roiger Juny 

lleida@aedaf.es 

 

 

 

.

COORDINADOR GABINET D'ESTUDIS

Responsable: Àlex Massaguer Alier

formacio@aedaf.es

 

EXTENSIÓ TERRITORI                                                   

Responsable: Rosa María Arasa Martí

barcelona@aedaf.es  

 

ENTREVISTES D'ALTES - ADMISSIONS

Responsable: Francesc Busquets Alted 

entrevistes@aedaf.es

.

 

GIRONA

Responsable: Miquel Arxer Fábregas

girona@aedaf.es

TARRAGONA

Responsable: Maria del Carme Esteban Espigó

tarragona@aedaf.es