Estatuts i informes AEDAF

Per veure els documents , ha de registrar .

  • Estatuts AEDAF - vigent a partir del 1/1/2011

  • Reglament electoral AEDAF - vigent a partir del (1/7/2011)

  • Estatuts d’AEDAF - vigent fins (31/12/2010)

  • Codi Ètic de Bona Pràctica Professional (1/1/2009)

  • Reglament de Règim Econòmic de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - vigent fins (31/12/2010)

  • La qualificació Professional i Ètica dels Assessors Fiscals a Europa (1/1/2009)

 

Comptes Anuals

  • Aprovació Comptes anuals 2013 (2014.06.13)