Estatuts i informes AEDAF

 

Estatuts AEDAF.  Vigent a partir del 1/1/2011:

 

Reglament electoral AEDAF. Vigent a partir del 09/07/2019:

 

Altres documents:

  • Estatutos d´AEDAF - vigent hasta 31/12/2010

  • Codi Ètic de Bona Pràctica Professional (1/1/2009)

  • Reglament de Règim Econòmic de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - vigent fins 31/12/2010

  • La qualificació Professional i Ètica dels Assessors Fiscals a Europa (1/1/2009)

 

Estatutos AEDAF

 

Reglamento electoral AEDAF