Memòria d'activitats

Pots accedir als documents que resumeixen el més important de l'activitat de l'Associació en els últims 3 anys.

 

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016