eFactura

eFactura és un servei que l'AEDAF presta als seus associats de manera exclusiva.

És un document tributari, generat per mitjans informàtics en format electrònic que substitueix el document físic en paper, però que conserva el mateix valor legal amb unes condicions de seguretat no observades en la factura en paper.

És l'equivalent funcional de la factura en paper, que es pot transmetre des de l'expedidor al destinatari per mitjans telemàtics.

En termes informàtics, consisteix en un fitxer amb el contingut exigit per llei a qualsevol factura, que es pot transmetre d'emissor a receptor per mitjans telemàtics (d'un ordinador a un altre) i que posseeix unes característiques que assegurin l'autenticitat i integritat. No és per tant necessària la seva impressió en paper.

 

Per accedir a aquest servei , vostè ha d'haver registrat prèviament com a associat AEDAF