Grupo de Expertos

 

 

 

 


Les Seccions de l’AEDAF són grups de treball especialitzats en cadascuna de les matèries proposades, sent un dels seus objectius fonamentals traslladar al conjunt dels Associats i , si escau, de la societat, les seves conclusions mitjançant articles, conferències, cursos o qualsevol altre mitjà que servís de vehicle per al seu objectiu.

Amb el canvi de comissió l' 1 de gener de 2016 es reestructuren les seccions, fusionant algunes i creant cinc noves seccions amb idea d'abastar d'una manera més àmplia la fiscalitat.