Dret Mercantil-Civil

 

La Secció de Dret Mercantil-Civil té com objectiu principal el d'aportar als Associats aquells coneixements que des d'una perspectiva mercantil afecten de ple a l'assessorament fiscal. Fruit de l'anàlisi, debat i reflexió sobre qüestions relacionades amb el Dret Mercantil, es pretén facilitar l'accés a aquestes qüestions les quals són, en moltes ocasions, paral·leles a l'assessorament fiscal. Gràcies a un grup de treball integrat per professionals especialitzats, es tracta de traslladar als Associats, a través de documents de treball de contingut fonamentalment pràctic, articles, ponències, cursos, etc. d'una perspectiva dual mercantil i fiscal.

 

Calendari de reunions 2019: 

Febrer 8   |   Abril 26   |   Juliol 19   |   Setembre 13   |   Novembre 15

 

Integrants:

  • Nuria Nolla Zayas (Coordinadora)

  • Luis Alcoz Coll

  • Segismundo Luis Álvarez Royo-Villanova 

  • Maria Luisa Castañeda Pérez

  • Marina García Hidalgo

  • Beatriz Marín Villamayor

  • Rosa María Pérez Fernández

 

 

Documents elaborats

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015