Drets i Garanties

 

La finalitat de la Secció és facilitar la feina dels associats en matèria de procediments, i per a això es realitzaran documents i activitats formatives que ofereixin les claus de cada un dels temes que es tractin en les reunions de la Secció. Les activitats que desenvoluparà la Secció es poden classificar de la següent manera:

 

Activitat formatiu:

  • Recordatoris, orientacions, guies d'actuacions, etc., en els qual s'exposi el punt de vista de la pràctica professional.

  • Propostes en matèria de criteris d'interpretació, preses de posició, etc., tant sobre problemes normatius com d'aplicació dels tributs.

 

 

 

Integrants de la Secció:

  • José Luis Bosch Cholbi (Coordinador)

  • Esaú Alarcón García

  • Francisco Hernández González

  • Rafael Lloréns Sellés

  • Alejandro Miguélez Freire

  • Mercedes Navarro Egea

  • Víctor Manuel Sánchez Blázquez

  • Adelardo Vahí Serrano

 

 

Reunions celebrades

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Documents elaborats

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011