Confederació Fiscal Europea

La Confederació Fiscal Europea (CFE) és una institució supranacional, creada el 1959, que agrupa les associacions d'Assessors Fiscals més prestigioses i representatives d'Europa, de la qual l'AEDAF és membre de ple dret. És, en matèria tributària, òrgan consultiu de la Comissió de la Unió Europea, amb els responsables manté contacte permanent.

La incorporació oficial de l'Associació a la CFE va tenir lloc el 1985.

La CFE ofereix, igual que ho fan les institucions que la integren, serveis d'utilitat directa per als professionals, tant en l'obtenció de documentació i informació, com a través dels seus contactes amb els responsables de l'àrea tributària de la Unió Europea, i en paral•lel a tot això, la potenciació de la imatge de la CFE com a organització representativa dels Assessors Fiscals Europeus i defensora de l'activitat professional desenvolupada pels mateixos.

La CFE estructura el seu funcionament en tres òrgans polítics, el Comitè Executiu, el Consell, i l'Assemblea General, i el seu treball científic en dos grups, el Comitè fiscal (imposició directa i imposició indirecta) i el Comitè d'Afers Professionals, a més dels anomenats "Task Forces" o unitats de treball dedicades a matèries més específiques, integrats per representants de cada associació d'Assessors Fiscals on es debaten les conclusions i documents elaborats pels grups de treball i s'analitzen les qüestions de major interès per a tots els professionals.

Els representants de l'AEDAF a la CFE són:

 • Comitè Fiscal: Victor Viana y Carlos Gómez

 • Subcomitè d'Impostos Directes: Victor Viana

 • Subcomitè d'Impostos Indirectes: Jaime Rodríguez Correa

 • Comitè d'Afers Professionals: José Ignacio Alemany Bellido

 • Assemblea General: José Ignacio Alemany Bellido

 • ECJ-European Court of Justice Task Force: Stella Raventós (Directora de l'MCJ-European Court of Justice Task Force)

 

Registre Europeu d'Assessors Fiscals (EUROTAX)

El Registre Europeu d'Assessors Fiscals (EUROTAX) agrupa els assessors fiscals europeus que pertanyen als col•lectius membres de la CFE. El valor afegit per a l'assessor fiscal a donar-se d'alta en aquest Registre, rau en que les seves dades poden ser consultades tant per un futur client com un assessor fiscal d'un altre país que puguin necessitar dels seus serveis. Els assessors fiscals han de fer front als reptes que planteja l'activitat econòmic-empresarial en un entorn globalitzat, així com a les oportunitats derivades de la pertinença a la Unió Europea, de manera que la demanda de fórmules que permetin establir col•laboracions estables o aliances estratègiques en qüestions concretes amb despatxos d'altres estats és creixent. La quota inicial és de 100 € i la quota anual a partir de llavors és de 50 € que es pagaran.

Filtres de cerca
 • Acta de la Asamblea General

  Acta de la Asamblea General

  • 26/9/2008
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta del Comité de Asuntos Profesionales

  Acta del Comité de Asuntos Profesionales

  • 25/9/2008
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta del Comité Fiscal

  Acta del Comité Fiscal

  • 25/9/2008
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta de la Asamblea General Extraordinaria

  Acta de la Asamblea General Extraordinaria

  • 4/4/2008
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta del Comité Fiscal

  Acta del Comité Fiscal

  • 4/4/2008
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta Consejo

  Acta Consejo

  • 4/4/2008
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta del Comité de Asuntos Profesionales

  Acta del Comité de Asuntos Profesionales

  • 2/4/2008
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta del Comité Fiscal

  Acta del Comité Fiscal

  • 16/1/2008
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta de la Asamblea General

  Acta de la Asamblea General

  • 21/9/2007
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
 • Acta del Comité de Asuntos Profesionales

  Acta del Comité de Asuntos Profesionales

  • 20/9/2007
  • Confederación Fiscal Europea
  • CFE
  • 0 comentaris
NOTA: Els enllaços als documents d'aquesta pàgina estan restringits només a usuaris registrats..

Mostrant 371 a 380 de 382