Empresa Familiar

 

Secció en la qual es tractaran assumptes transversals relatius a aspectes successoris, mercantils, fiscals i d'altres matèries vinculats amb l'empresa familiar.

Com totes les seccions, la seva finalitat és transmetre coneixement que faciliti la feina dels associats en aquesta matèria. També estudiar la normativa, doctrina i jurisprudència i proposar modificacions en la redacció de les normes quan es detectin ineficiències en el sistema.

.

 

 

Integrants de la Secció:

 • Leonardo Cárdenas Armesto
  (Coordinador)

 • Francisco Adame Martínez

 • Amparo Hidalgo Parejo

 • Javier Máximo Juárez González

 • Estrella Martín Domínguez

 • Isabel Sánchez Ayuso

 • Manuel Pavón Saez

 • Ángel Valverde Huerta

 • Sofía Varea Peris

 

 

Reunions celebrades

Any 2018

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013