Impost sobre Societats

 

L'impost sobre societats és un dels impostos més importants del nostre sistema tributari, que afecta no només a les societats sinó també a altres contribuents de molt diverses maneres. És, a més, un dels que genera més conflictivitat tributària i que incideix de manera decisiva en l'activitat econòmica. Per això resultava imprescindible que a l'AEDAF hi hagués un grup de treball sobre aquesta matèria.

La finalitat de la Secció és transmetre coneixement i facilitar el treball dels associats en aquesta matèria. Per a això s'estudiaran i debatran aquells temes que siguin d'interès i es publicaran documents en sobre les qüestions que es tracten en les reunions de la Secció.

 

Calendari de reunions 2019:

Febrer 19     |    Maig 7   |   Juliol 19   |   Setembre 17   |    Novembre 26

 

 

Integrants:

  • Blanca Usón Vegas (Coordinadora)

  • Josep Alemany Farré

  • Miguel Ángel Araque Salmerón

  • Enca Baquero Martínez

  • Javier Gálvez Pantoja

  • Luis López-Tello y Díaz Aguado

  • Raúl Salas Lúcia

  • José Ángel Soteras Enciso

  • Antonio Viñuela Llanos

 

 

Reunions celebrades

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Documents elaborats

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012