Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 

La Secció d'IRPF neix amb la finalitat de fomentar l'anàlisi, debat i reflexió sobre qüestions relacionades amb aquesta matèria. A través d'un grup de treball integrat per professionals especialitzats, en aquest cas, a la imposició sobre la renda, el principal objectiu de la Secció és traslladar als associats i, si s'escau, a la societat civil en general, les seves conclusions, propostes de reforma i recomanacions a través de documents de treball de contingut fonamentalment pràctic, articles, ponències, cursos, etc.

 

 

 

Integrants de la secció:

  • Carlos Romero Plaza (Coordinador)

  • Pere Cuch Arguimbau

  • Juan Ferrer Jaráiz

  • Carmen Ferrer Martínez

  • Mateu Lázaro Pérez

  • Juan Luis Marín López 

  • José Pedreira Ménendez

  • Juan Rincón Alonso 

 

 

Reunions celebrades

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Documents elaborats

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012