Noves Tecnologies i Gestió de Despatxos

 

Secció creada per elaborar estudis i analitzar les necessitats dels despatxos, tant des del punt de vista de l'organització i gestió dels mateixos com de la relació amb els clients, donant trasllat de tot això al conjunt dels associats, per tal de proporcionar un catàleg de "bones pràctiques" emanades de la experiències viscuda per altres companys de l'Associació.

 


Tendències de Gestió

Els continguts audiovisuals, impulsats en gran mesura per les noves tecnologies i l'espectacular difusió que proporcionen les xarxes socials, s'han convertit en una de les claus de la comunicació actual i en una via d'accés al coneixement i la formació.

  • Inaugurem aquesta secció amb una entrevista a David Gonzalez Pescador, membre de la Secció de Noves Tecnologies, en la qual comparteix la seva experiència sobre la transformació digital al seu despatx i ofereix algunes claus per afrontar el repte.

 

 


Noves aplicacions informàtiques

Des de la Secció d'Organització i Gestió de Despatxos Professionals (OGDP) s'ha vingut estudiant una sèrie d'aplicacions informàtiques que poden resultar de gran utilitat en els despatxos, suposant un avantatge important en estalvi de temps i competitivitat en el camp de l'Assessoria.

Les primeres aplicacions validades i les seves característiques fonamentals es poden veure dins de Serveis AEDAF / Eines informàtiques o bé clicant aquí.

En aquesta línia, la Secció de OGDP, seguirà avançant en l'estudi d'altres aplicacions que puguin ser d'interès, sobre les que, puntualment, us anirem informant.

Les donem de cadascuna d'elles es podran veure a través de la pàgina web de l'Associació, en vincles que s'han incorporat en la mateixa.

 


Calendari de reunions 2019:

Gener 11  |  Febrer 1  |  Març 1 |  Abril 5  |  Maig 3  |  Juny 7  |  Juliol 5  |  Setembre 25  |  Octubre 4  | Novembre 8  |  Desembre 10

Integrants:

  • Jaume Mingot Mas
    (Coordinador)

  • Blanca de Eugenio Fernández

  • Pablo Fernández Ripoll

  • David Gonzalez Pescador 

  • José Mª Leal Periago

  • Maite Reina Cuadra

 

 

Reunions celebrades

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Any 2009